Srdečně všechny zveme na biblické hodiny v našem sboru – vždy 2. a 4. středu v měsíci, v 16:00 h!

První setkání po pandemické přestávce již 9. 6. ve sborovém domě na Budovatelů 3 v Havířově-Prostřední Suché.

 

Budeme pokračovat v tématu Crédo:

Témata biblických hodin – Apoštolské vyznání

9. 6. 2021

Jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny Fp 2,5-11

Ježíšovo lidství, Ježíšovo božství – způsob vyjádření, Ježíšovo předvěké zrození z Boha, Ježíš jako světlo, Nestvořený Ježíš jako prostředník stvoření, Kristův sestup z nebe pro záchranu lidí, Početí z Ducha a narození z Panny, Ježíš jako pravý člověk musí být novým člověkem, Biologie nebo teologie?

J 3,13

 

23. 6. 2021

Trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován 1P 2,21-24

NC: Byl za nás ukřižován za dnů Poncia Piláta, byl umučený

Proč se mluví o Ježíšově smrti? Jiné možné výrazy zástupnosti Ježíšova utrpení,

Jak se Pilát dostal do kréda, Ukřižování – dokreslení zástupnosti

Iz 53; Ga 3,13

 

_

Umřel, Byl pohřben, Sestoupil do pekel,

Třetího dne vstal z mrtvých 1P 3,18-22

NC: byl umučen, podle Písma

Třetí den – podle Písma, Vstal z mrtvých, Ježíšovo zmrtvýchvstání – naděje pro všechny, Kristovo zmrtvýchvstání jako událost nového druhu, Víra a vzkříšení

1K15,3n; Mk 16,6; 1P 1,21

 

_

Vstoupil na nebesa, Sedí na pravici Boha, Otce,

Odkud přijde soudit živé i mrtvé Ef 1,20-23

NC: vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé

i mrtvé a jeho království bude bez konce.

Znovu přijde ve slávě, Modely budoucnosti, Království bez konce

L 24,50n; Žd 1,3; 2K 5,10; Zj 22,20

 

Výklad třetího článku

_

Věřím v Ducha svatého 1K 12,3-11

NC: Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků

Který z Otce i Syna vychází – problém filioque, Dary Ducha, Duch a křest

1K 2,11-13a; Ef 4,4-6; Ř 6,1-11

 

_

Svatou církev obecnou Sk 2,42-47

NC: Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev

Svatá církev, Obecná církev, Církev a svět

Ř 12,6-8; Ef 5,27; Ef 1,22n

 

_

Svatých obcování, Hříchů odpuštění L 15,20-24

NC: Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů

Neodpustitelný hřích? Křest a odpuštění

Žd 12,22n; Mt 18,21-35

 

_

Těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen 1Te 4,13-18

NC: Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.

Závažnost smrti, Cíl lidského života

Ř 3,21-31; 1K 15,20-28; J 5,24

 

jak

jak

Leave a Reply