1. Od zítřka je možné konat bohoslužby v počtu maximálně 100 osob, avšak pouze za přísných hygienických a organizačních opatření: povinné rozestupy 2 metry, dezinfikování rukou, ochrana úst a nosu, zákaz podávání rukou a pozdravení pokoje, větrání a dezinfekce prostor po skončení atd. Pak od 8. června by to už mělo být bez omezení, ovšem za dodržení ostatních hygienických opatření. Teoreticky by se mohla konat i další setkání, dle usnesení o spolkové činnosti, v počtu do 10 osob, z 2metrovými odstupy, rouškami a dezinfekci rukou. Šlo by přemýšlet, zda neobnovit třebas biblické hodiny, nikoliv u stolů a s jídlem, nýbrž na židlích v řadách a v rozestupech, avšak zas na druhé straně, když si uvědomíme, že tam chodí hlavně senioři, možná bych se ještě trochu zdržel. Každopadně hovořím o těchto termínech a počtech, abyste celkově byli v obraze. Na další neděli již tedy zápisy neorganizujeme. Bohoslužba bude v jazyce českém, se sbírkou na dětí a mládež. Co se týče sborových shromáždění a seniorátních presbyterstev, biskup ve svém dopise doporučuje aby se konala až na podzim. Myslím si že by přicházelo v úvahu třebas září, než přijde před zimou další vlna epidémie.

2. Dnes máme u nás Den matek, toto datum je odvozeno od americké tradice. Dle zvyku evropského pocházejícího z Anglie, který platí i v Polsku, bude svátek matek 26. května. Dočtete se o tom třebas i na Sušské rybce. Původ svátku je někde v metodistické a baptistické církvi, koncem 19. století se jednalo o Dny matčiné práce, tu a tam i Den matek pro mír, pak Anna Marie Jarvis při výročí smrti své matky začala organizovat ve svém sboru květnová setkání matek, která se natolik líbila a ujala, že se nakonec stala celostátní a pak i světovou záležitostí. Komunisté kvůli křesťanskému původu svátku jej chtěli zatlačit do oslav MDŽ, které mají spíše proletářské kořeny. Já si tímto dovolím všem maminkám, babičkám a prababičkám poděkovat za jejich námahu a nasazení, a popřát vše dobré, hlavně Boží požehnání, sílu od Pána a jeho vedení. Naše vzpomínky a vděčnost před Pánem zapojíme i do další písně po kázání a do modliteb.

3. Dziś po południu o godz. 13:00 TVP 3 wyemituje nabożeństwo ewangelicko-augsburskie z kościoła w Pasymiu na Mazurach.

4. Z karty żałobnej podaję do wiadomości, że ubiegłej niedzieli nad ranem, dnia 3 maja, odszedł do Pana śp. Dariusz Bieńkowski, zamieszkały w Ustroniu, nasz drogi były chórzysta, współpracownik i przyjaciel całego naszego zboru. Przez kilka ostatnich dni przebywał w rodzinnym hospicjum w Katowicach. Była tam przy nim jego żona Agata, która dziękuje za  modlitwy i wsparcie w czasie choroby męża. W imieniu całego naszego zboru przekazałem na jej ręce najgłębsze wyrazy współczucia i zapewnienia o modlitwach, by Bóg obdarzał ją swoją pociechą i pokojem.
A zmartwychwstały Zbawiciel Jezus Chrystus zapewnia: „Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani” (Obj 1,17.18).

jak

jak

Leave a Reply