1. Dle platného protiepidemického nařízení vlády se ještě dnes můžeme scházet v počtu nepřesahujícím 30 % obsazenosti kostela, zpěv má být omezen na 10 osob, samozřejmě používáme roušky, dezinfekci rukou, dodržujeme vzdálenosti a nepodáváme si ruce. Děkujeme že tato nařízení respektujete. Nejpravděpodobněji od příštího týdne přejdeme na stupeň PES č. 4 nebo 5, a tam omezení budou větší. Sledujte prosím Sušskou rybku popř. zavolejte koncem týdne pastorovi, jestli jsou nutné zápisy na bohoslužby.

2. Děkujeme vám za každý dar peněžní, který odevzdáte na konec bohoslužby do pokladničky u dveří nebo paní pokladní takzvaně „na bloček“.

3. Na příští neděli, dá-li Pán, možná vystoupí během bohoslužby Niezapominajki, které zazpívají ty nejznámější koledy (jelikož shromáždění by spíše nemělo zpívat).

4. Prosíme vás, abyste pokud máte tuto možnost sledovali náš internetový blog Sušská rybka, kde najdete informace ohledně sborového života o svátcích. Určitě na Štědrý večer se budou konat bohoslužby ve 22:00 h, pak na 1. svátek vánoční v 7:45 h v kapli v Horní Suché a v 8:45 h zde v kostele. Vzhledem k tomu, že účást bude omezena, ale zatím nikdo neumí říct, do jaké míry, prosíme vás abyste doma popřemýšleli, kterých bohoslužeb byste se chtěli zúčastnit. Samozřejmě, z kostela nikoho nevyženeme, ale jde o to, aby se účast rovnoměrně rozložila. Na štědrovečerní bohoslužby chodívají lidé zvenčí, někdy i ze zahraničí, kteří se nemusí orientovat v aktuálních protiepidemických opatřeních. Na druhé straně, rodina může sedět víc pohromadě aby zachovala odstup vůči ostatním. Modleme se za bezpečný průběh vánočních bohoslužeb a za Boží požehnání i vanutí Ducha svatého.

5. Na 2. svátek dne 26. prosince se bohoslužby ve sborech nebudou konat – na 9:00 h je naplánován celocírkevní přenos bohoslužeb z kostela v Českém Těšíně Na Nivách.

6. Pak v neděli po Vánocích dne 27. prosince se měla konat tradiční sborová „vigilijka“, která z epidemiologických důvodů je zrušená, můžeme se zato sejít ráno v obvyklý čas zde v kostele na bohoslužbě. Srdečně tedy zveme do kostela.

7. Pak zatím platí beze změn bohoslužby na Starý rok v 16:30 h se zpovědí a Večeří Páně a na Nový rok v 8:45 h.

8. Kromě oplátek jsou po bohoslužbě k zakoupení stolní kalendáře naší církve v ceně 80,- Kč, knižní ročenka SCEAV Evangelický kalendář – Kalendarz Ewangelicki za 120,- Kč, máme i Hesla Jednoty bratrské v češtině (polské se bratr pastor snažil koupit ale momentálně byly vyprodány; doveze během týdne), dále Denní čtení tj. hesla Jednoty bratrské se zamýšleními na každý den od farářů české ekumény a také u dveří je připravena Dobrá setba – Dobry zasiew v obou námi používaných jazycích.

9. U dveří najdete také Přehledy bohoslužeb – Porządki nabożeństw na nový 2021 rok.

jak

jak

Leave a Reply