1. Vřele vám děkujeme za každý dar na sbor, můžete přispět i po bohoslužbě do pokladničky u východu z kostela. Za každou službu, příspěvek a modlitbu za sbor i za bratry či sestry vroucí Pán Bůh zaplať.

2. Když se vrátíte z kostela, pak se můžete nejen podívat na internetu na bohoslužby z Vyšní brány v Těšíně, jak o tom vím že někteří děláte, ale i na společnou bohoslužbu havířovských evangelikálních církví na zakončení Aliančního týdne modliteb ze sboru ESK na Jaroslava Seiferta. Na stejném odkaze najdete proslovy na všechny dny modlitebního týdne včetně námětů k modlitbám, lze je použít a modlit se kdykoliv.

3. Ty, kdo sledují odpolední evangelické bohoslužby z Polska na TVP3, informuji že dnes budou bohoslužby z nedaleké Cisownice. Pastor Marek Twardzik, který je současně i policejním kaplanem, studoval spolu se mnou o rok níže.

4. Zveme vás na příští neděli ve stejný čas na společné bohoslužby, bude se zpívat pro změnu z českého kancionálu.

5. U dveří pro vás máme záložky se zvoleným Církevní radou heslem Roku solidarity – Roku Solidarności Wzajemnej a odpovídajícími verši z Bible.

jak

jak

Leave a Reply