1. Pro dnešní bohoslužbu je v plánu sbírka na Světový luterský svaz, v souvislosti se svátkem, ke kterému se scházíme. Nechci rušit tuto sbírku, když jsme ji takto měli naplánovanou. Děkujeme za každý váš dar u východu z kostela, Pán Bůh zaplať i za všechny dary na sbor.

2. V oběžníku jsme od bratra biskupa obdrželi výzvu ke sbírkám a pomoci postiženým tornádem na jižní Moravě. Biskup Tomáš Tyrlík píše: „Obrazy a videa spouště, kterou způsobilo silné krupobití a tornádo, nás všechny hluboce zasáhly. Vyzýváme k modlitbám za lidi zasažené čtvrteční katastrofou, za Boží vedení záchranných prací a Jeho blízkost pro ty, které tato tragédie jakkoliv zasáhla. Vyhlašujeme rovněž humanitární sbírku pro tento účel. Církev rovněž uvolní finanční prostředky z humanitárního fondu. Dále ve spolupráci s krizovým štábem v Břeclavi a se Slezskou diakonií, se chceme zapojit a organizovat potřebnou pomoc prostřednictvím dobrovolníků při pracích na odstranění této živelné katastrofy. Rovněž je možné shromažďovat ve sborech potřebné materiální věci: trvanlivé potraviny, vodu, deky, čistící prostředky, pracovní nástroje, rukavice, které pak budou použity na konkrétních místech.“ Navrhuji tedy věnovat na tento účel sbírku z příštích bohoslužeb v Horní Suché a zde v kostele.

3. V úterý Dětský klub Paprsek, ve středu ráno zakončení školního roku, pak ve sborovém setkání mužů od 9:00 h. Děkujeme Statutárnímu městu Havířov, které svou dotací podporuje činnost Dětského klubu Paprsek.

4. Ve čtvrtek v 18:30 h se bude konat schůze sborového presbyterstva. Máme vícero důležitých a neodkladných témat k projednání; jednak záležitosti oprav ve sborovém domě, jednak personální změny související celkově s obdobím změn na místech pastorů v různých sborech a naléhavou prosbou z třineckého sboru, jehož presbyterstvo mně požádalo, jestli bych jim nepomohl vyřešit palčivou otázku národnostní a jazykovou. Nemohl jsem než souhlasit, někteří z vás již o tom vědí, přislíbil nám také bratr Marek Tacina, že přijde jménem třineckého presbyterstva nasvětlit tak trochu situaci našemu presbyterstvu a farnímu sboru. V úterý jedu na presbyterstvo do Třince, pak podnikneme další kroky. Je také sestra, která by mohla převzít službu katechetky v našich okolních sborech; musíme se pobavit o možnostech poskládání úvazku a vůbec službě v našem sboru do budoucna. O setkání budu ještě připomínat presbyterům během týdne pomocí SMS.

5. A na příští neděli u nás bohoslužby společné česko-polské; v kapli v Horní Suché v 7:45 h, pak zde v kostele v 8:45 h se zpovědí a Večeří Páně.

jak

jak

Leave a Reply