Srdečně všechny zdravím!

Dovolím si touto cestou oslovit především naše sušské sborovníky, i když jsme otevřeni a srdečně zveme také veškeré další sympatizanty našeho farního sboru.

Blíží se POSTNÍ OBDOBÍ – každým rokem jsme mívali takzvané PÁTEČNÍ POSTNÍ BOHOSLUŽBY.

Letos si dovolím nabídnou malou změnu formátu těchto setkání. Vzhledem k setkáním konfirmandů, které mi je škoda rušit kvůli tomu, že bych musel jako pokaždé sloužit někde v jiném sboru, prosil jsem pastora Pavla Tasku, jenž dělá rozpisy, aby letos výjimečně naší sušskou záležitost zohlednil.

POZOR – ZMĚNA OPROTI PŘEHLEDŮM BOHOSLUŽEB: setkání se budou konat v pátky, počínaje 24. 2. 2023, v 16:00 h (nikoliv v 16:30, jak klasicky bylo uvedeno).

Jazyk proslovu (kázání) zůstává stejný, avšak setkání budou společná, budeme sedět v kruhu, po kázání bude prostor k dotazům, rozhovorům a diskusi. Pak se přesuneme ke stolům k malému pohoštění (a rozhovory mohou pokračovat u kávy a čaje).

Pokaždé se tedy setkáme s konfirmandy jako obvykle od 15:30, pak od 16:00 budou následovat POSTNÍ ZTIŠENÍ – REFLEKSJE PASYJNE.

Srdečně tedy všechny zveme do sborového domu na ul. Budovatelů 3 v Havířově-Prostřední Suché, vždy od 16:00 h:

 • 24. 2. Č

 • 3. 3. P

 • 10. 3. Č

 • 17. 3. P

 • 24. 3. Č

 • 31. 3. P

 

Serdecznie wszystkich pozdrawiam!

Niech mi wolno będzie zwrócić się tą drogą przede wszystkim do naszych suskich zborowników, ale jesteśmy otwarci i serdecznie zapraszamy także wszelkich dalszych sympatyków naszego zboru.

Zbliża się CZAS PASYJNY – co roku odbywały się tak zwane PIĄTKOWE NABOŻEŃSTWA PASYJNE .

W tym roku pozwolę sobie zaproponować małą zmianę formatu tych spotkań. Ze względu na spotkania konfirmantów, które szkoda mi odwoływać z powodu tego, że musiałbym jak co roku służyć gdzieś w innym zborze, prosiłem ks. Pawła Taskę, który robi harmonogramy, by wyjątkowo w tym roku wziął pod uwagę nasz suski przypadek.

UWAGA – ZMIANA W STOSUNKU DO PORZĄDKÓW NABOŻEŃSTW: spotkania odbywać się będą w piątki, począwszy od 24. 2. 2023, o godz. 16:00 (a nie o 16:30, jak mamy w drukowanych porządkach).

Język przemówienia (kazania) pozostaje bez zmian, spotkania będą jednak wspólne pod względem językowym, siedzieć będziemy w kręgu, po kazaniu będzie przestrzeń dla zadawania pytań, rozmowy i dyskusji. Następnie przesuniemy się do stołów na „małe co nieco“ (a rozmowy mogą trwać nadal przy herbatce i kawie oraz „czymś na ząb“).

Za każdym razem spotkamy się tedy z konfirmantami jak zwykle od 15:30, zaś od 16:00 będą miały miejsce wyżej wyjaśnione REFLEKSJE PASYJNE – POSTNÍ ZTIŠENÍ.

Serdecznie zatem wszystkich zapraszamy do domu zborowego na ul. Budovatelů 3 w Hawierzowie Suchej Średniej, zawsze od godz. 16:00:

 • 24. 2. Č

 • 3. 3. P

 • 10. 3. Č

 • 17. 3. P

 • 24. 3. Č

 • 31. 3. P

jak

jak