Motto: „Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.“ (Ga 6,2)

1. Dílny solidarity

Cíl projektu

Projekt navazuje na Rok solidarity ve SCEAV. Cílem je získat dobrovolníky a další ochotná srdce pro praktickou pomoc střediskům a jednotlivým sociálním službám Slezské diakonie. Projekt má umožnit využití talentů, odborníků ve svých řemeslech nebo jen nadšených lidí pro pomoc druhým. Benefitem projektu může být prohloubení spolupráce mezi diakonickou a jednotlivými farními sbory SCEAV.

Období realizace

Projekt bude realizován v období 1. 9. 2021 – 31. 12. 2021.

Předmět projektu

Předmětem projektu je praktická pomoc střediskům a sociálním službám Slezské diakonie. Z předběžné analýzy vzešly potřeby jednotlivých služeb SD, které by mohly být prostřednictvím projektu naplněny:

– práce na zahradě,

– obnova zahrady, sekání trávy, natírání plotu, vysázení keřů – tesařské, stolařské práce (vyrábění pomůcek pro klienty, zhotovení nábytku…),

– výmalba prostor, pokládka lina,

– pomoc při stěhování,

– mytí oken,

– využití různých talentů a nadání ve prospěch uživatelů a pracovníků služby.

Forma spolupráce

Spolupráce bude probíhat na základě dobrovolnické smlouvy v rámci akreditovaného programu Dobrovolnictví ve střediscích Slezské diakonie. Dobrovolnická smlouva bude dobrovolníkovi předložena přímo na středisku a po jejím podpisu se na dobrovolníka vztahuje pojištění odpovědnosti. V případě zájmu o dlouhodobou dobrovolnickou činnost bude dobrovolník požádán o doložení výpisu z rejstříku trestů. Ten se nedokládá v případě jednorázové dobrovolnické činnosti.

Další možností je spolupráce na základě darovací smlouvy.

PODROBNOSTI najdete ZDE
 

2. Projekt „Daruj zážitek“

Klienti azylových domů pro rodiny s dětmi nebo rodiny s dětmi využívající službu sociální asistence, ale také lidé s postižením nebo senioři se ocitají v situacích, kdy nemají dostatek finančních prostředků nebo možností či přátelských vztahů mimo sociální službu pro prožitky hezkých chvil nebo zážitků ve volném čase mimo svůj domov.

Cíl projektu

Tento projekt je zacílen na realizaci volnočasové aktivity se zaměřením na některou z výše uvedených skupin lidí a to formou, např.

– Zorganizování výletu pro děti z azylového domu nebo rodiny s dětmi či samotné ženy z azylových domů, např. výlet do zoo, na hory, výlet do skanzenu, výlet lanovkou, návštěva historického města apod.

– Zorganizování výletu/aktivity pro seniory z domova pro seniory, kde se mohou zúčastnit i lidé s problémy s mobilitou nebo pro osoby se zdravotním postižením ze služeb ve Slezské diakonii, např. návštěva divadla, kavárny, výlet na zámek, návštěva historického města, ZOO apod.

Předchozí zkušenosti ukazují, že děti ze sociálně znevýhodněných rodin, ale také jejich rodiče mnohdy nezažili řadu let (nebo nikdy) pocit, kdy vyjedou na výlet a objevují krásy našeho regionu. Některé maminky nebyly nikdy v životě na horách, neseděly na lanovce nebo nebyly na zámku. Jsou pak za takové zážitky velmi vděční a motivuje je to k rozhodnutím pro změny v životě, které by jim umožňovaly takové zážitky ve svém životě prožívat.

Stejně tak senioři nebo lidé s postižením jsou vděční za zážitky, které jim umožní změnit svou každodenní rutinu, dostat se na místo, kam by se již sami nemohli dostat a být v kontaktu s lidmi mimo sociální službu.

Náklady

Náklady na jeden výlet se pohybují zhruba ve výši 5 000,- Kč a jedná se zpravidla o úhradu nákladů na dopravu (pronájem autobusu/tranzitu/jízdenky na vlak apod.), úhrada vstupného, náklady na svačinu apod.

Organizační záležitosti

Pracovníci Slezské diakonie se mohou připravené akce zúčastnit jako doprovod (dobrovolníci), ale organizace výletu/aktivity by byla finančně i prakticky v režii sboru nebo někoho ze sborovníků.

Období realizace

Projekt je možné realizovat v období 1. 9. 2021 – 31. 12. 2021. Případně i v následujícím období.

PODROBNOSTI najdete ZDE

jak

jak

Leave a Reply