Vážení členové naší církve, milé sestry a milí bratři,

dne 27. března 2021 začne on-line fáze letošního sčítání lidu, která potrvá do 9. dubna. Kdo v této době nestihne vyplnit on-line formulář na počítači nebo prostřednictvím mobilní aplikace, bude muset vyplnit v termínu od 17. dubna do 11. května papírový formulář.

Součástí tohoto sčítání je také otázka na náboženskou víru. Tato otázka (B10) je zařazená jako nepovinná. Je formulována slovy: „Uveďte Vaši náboženskou víru (náboženský směr, hnutí, církev nebo společnost, ke které se hlásíte.)“ Na listinném formuláři je místo pro zápis omezené, v případě dlouhých názvů církví je proto nutné použít zkratky. Zápis SLEZSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ A. V. je zcela jednoznačný a určitě postačí pro to, aby odpověď byla relevantně zpracována. Je rovněž možné použít zkratku SCEAV.

Doporučujeme také pro sečtení využít elektronický on-line formulář. Nejen proto, že v něm je počet znaků v polích pro slovní zápisy méně limitován a umožňuje bez problémů zapsat celý název: SLEZSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ AUGSBURSKÉHO VYZNÁNÍ, ale především je vyplnění on-line formuláře celkově jednodušší a pohodlnější.

Jelikož je otázka o víře a příslušnosti k církvi zařazená jako nepovinná, formálně její výsledky k ničemu konkrétnímu neslouží. Z předchozích zkušeností však víme, že tyto výsledky sčítání jsou používány státní správou ve vztahu k církvím při nejrůznějších jednáních a samozřejmě i datově interpretovány ve smyslu růstu či poklesu apod. Výsledky částečně ovlivní naše vztahy se státem na dalších 10 let.

I když je otázka o víře a příslušnosti k církvi nepovinná, je to vhodná příležitost přiznat se veřejně ke své víře v Pána Boha a také ke své církvi, které jsme členy. „Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi.“ (Mt 10,32)

Jak vyplňovat formulář?

Na sčítacím formuláři je potřeba vyplnit otázku B10 x věřící – hlásící se k církvi a vypsat název naší církve, a to jedním ze 3 následujících způsobů:

  • SLEZSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ AUGSBURSKÉHO VYZNÁNÍ (tímto celým oficiálním názvem církve jen na on-line formuláři!)
  • nebo zkrácenou formou – SLEZSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ A. V.
  • nebo zkratkou naší církve – SCEAV

 

Tomáš Tyrlík, biskup

jak

jak