Srdečně Vás zveme na setkání žen v našem sboru. Letos a po novém roce se budou konat setkání s následujícími tématy:

2019-2020

18. 12. 2019: BÓG DAJE DRUGĄ SZANSĘ – „Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky.” (Iz 43,19)

15. 1. 2020: „DRUGA SZANSA” PIOTRA – „Aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.” (1P 1,7)

19. 2. 2020: „ŻYCIE PANA JEZUSA” – „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.” (J 1,14)

Místo setkávání: sborový dům, Havířov-Prostřední Suchá, ul. Budovatelů 3

jak

jak