Letos končí 2. kadence pastoru našeho farního sboru Mgr. Januszi Kożusznikovi. V souladu s ustanovením § 16. odst. 1. Jednacího a volebního řadu Slezské církve evangelické augsburského vyznání v ČR sborové presbyterstvo oslovilo všechny volitelné ordinované členy církve a informovalo je o uprázdněném místě sborového pastora ve sboru v Havířově-Suché. Zájemci o toto místo se mohou hlásit do dne 29 února 2020. Jména přihlášených zájemců budou pak zaslána církevní radě, která sboru zašle osvědčení, zda jsou tito kandidáti volitelní.

Sborového pastora volí sborové shromáždění. Sborové shromáždění je nejvyšším orgánem farního sboru. Tvoří je všichni členové sboru, kteří do dne konání jeho zasedání dovršili 18 let. Seznam členů oprávněných k hlasování bude k nahlédnutí alespoň 14 dnů před volbou v úředních hodinách na farním úřadě. Námitky přijímá presbyterstvo do 6 dnů před volbou a rozhoduje o nich.

Jelikož do úřadu sborového pastora bude kandidovat senior Těšínsko-havířovského seniorátu, volby bude řídit osoba pověřená církevní radou. Volba sborového pastora je vždy tajná.

S výsledkem volby pak seznámí presbyterstvo členy sboru, po přijetí volby zvoleným kandidátem presbyterstvo sdělí výsledky volby církevní radě. Církevní rada po přijetí sdělení ve lhůtě do 30 dnů potvrdí platnost volby sborového pastora. Pastor bude zvolen na období nejbližších 10 let.

Žádáme všechny členy farního sboru nad 18 let, aby se zodpovědně ujali své povinnosti, zúčastnili se voleb v hojném počtu a ve shodě s vlastním svědomím a přesvědčením odevzdali své hlasy. Nezmeškejte datum konání volebního sborového shromáždění – 29. března 2020!

jak

jak

Leave a Reply