Na 1. adventní neděli dne 1. prosince se v našem kostele v Havířově-Prostřední Suché konal koncert Ženského pěveckého sboru Šárka z Horní Suché a hostů ze ZUŠ L. Janáčka v Havířově. Dirigovala paní sbormistryně Dagmar Heroutová, na kytaru sbor doprovázel pan Jaroslav Holeš, slovem provázela paní Milena Tvardíková, a spolu se Šárkou vystoupili žáci a učitelé ZUŠ Leoše Janáčka z Havířova.

 

Na 4. adventní neděli 22. prosince 2019 Vás pak zveme na koncert Zespołu Pieśni i Ruchu Nieskoordynowanego „Niezapominajki“ a dětí z polské základní školy v Horní Suché. Začátek koncertu v kostele v 8:45 h.

 

jak

jak