V souvislosti se zákazem volného pohybu osob na území celé České republiky (kromě výjimek stanovených zákonem) a nařízením, že na veřejně přístupných místech mohou pobývat spolu pouze 2 osoby

BOHOSLUŽBY se v našem farním sboru ruší do odvolání

(usnesení vlády platí ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod., může však být prodlouženo). Veškeré další akce ve sboru byly již dříve zrušeny.

Prosíme, nejraději se vyhněte zbytečným kontaktům, dbejte na hygienu – i tu duchovní: setrvávejme na modlitbách, pokud možno využijme dostupné technologie ke společenství s bratřími a sestrami v našem sboru nebo jiných církvích.

Pán Vám žehnej!

jak

jak

Leave a Reply