V týdnu po 27. 6. se můžete těšit na nové, červencové číslo časopisu Přítel-Przyjaciel s tématem: V postkonfesionální době…

W tygodniu po 27. 6. możecie cieszyć się na nowy, lipcowy numer czasopisma Přítel-Przyjaciel z tematem: W czasach postkonfesjonalnych…

jak

jak

Leave a Reply