Na czerwiec bieżącego roku przypadła 150. rocznica urodzin prekursora pracy ewangelizacyjno-misyjnej i diakonijnej na naszym terenie ks. seniora Karola Kulisza. W związku z rocznicą włączony został do tzw. Panteonu Górnośląskiego. O tym, cóż to takiego i o samej postaci księdza seniora Kulisza opowiadają na antenie czerwcowego odcinka audycji ekumenicznej „Głos Chrześcijan“ ks. Marek Londzin, proboszcz parafii ewangelickiej w Dzięgielowie, duszpasterz Diakonatu „Eben-Ezer“ założonego przez ks. Kulisza oraz przewodniczący Towarzystwa Historycznego „Hereditas“ w Republice Czeskiej inż. Adam Cieślar.

Audycję znaleźć można w archiwum Czeskiego Radia:
https://www.mujrozhlas.cz/wydarzenia/aktualnosci-radia-czeskiego-v-ostrawie-1054

jak

jak