Sušský evangelický kostel je kamenná jednolodní podélná stavba plynule přecházející do půlkruhového závěru. Předsíň je utvořena především vestavěnou věží, která je ve spodní části kvadratická a ve vrchní části pak oktogonální. Kostel má křížení a přístavby. U vstupu do kostela se nachází pamětní deska s rokem 1924 (položení základního kamene). Na levé straně při vstupu do zákristie se nachází pamětní deska s rokem 1937 (rozšíření kostela). Do fasády na každé straně kostela jsou vsazena čtyři okna. Po pravé straně od vstupu se nachází malá místnost, dnes sklad, dříve kolumbárium. Po pravé straně jsou schody na kúr, kde se nachází varhany, kúr je podepřen z hlavní části kostela sloupy. Interiér kostela je skromný…

Mobiliář evangelického kostela sestává jen z hlavního oltáře, kazatelny a křtitelnice. Malířská výzdoba je pouze z částí oltáře. V ústřední části retáblu je zavěšen obraz, jehož námětem je Ježíš modlící se v Getsemanské zahradě. Obraz namaloval místní sborovník, učitel a varhaník Augustin Fukala. Oltář stojí na mírně vyvýšeném místě a je zepředu ohrazen dekorativní dřevěnou mřížkou (zahrádka), kolem níž pokleknou věřící při slavnosti Večeře Páně, svatbě i křtu. Jedná se o jakýsi minimální dělící prvek mezi duchovním a lidem, který se zde uplatňuje. Na kazatelnu se vstupuje z prostoru kostela půlkruhovým schodištěm. Vedle kazatelny jsou umístěny dveře do sakristie a tam pak následují schody do původní kanceláře a k malé pavlači. Na levé straně od oltáře stojí od roku 2012 křtitelnice a kousek od ní vstup do malé kuchyňky se schody do místnosti pro děti a přístupem k malé pavlači.

(Z magisterské práce presbyterky a nemocniční kaplanky Pavlíny Prokopové)

jak

jak