W ostatni piątek listopada spotkałem się na antenie audycji ekumenicznej  „Głos Chrześcijan” z moimi gośćmi: ekumenistą ks. prof. Józefem Budniakiem, emerytowanym biskupem Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A. W. ks. Władysławem Volným st., ks. Witoldem Strumpfem z Luterańskiego Ewangelickiego Kościoła A. W. i redaktorem Jackiem Sikorą.

Wspominaliśmy postać zmarłego we wrześniu bieżącego roku ks. Piotra Jerzego Badury SJ, kapłana rzymskokatolickiego Towarzystwa Jezusowego, współzałożyciela i prezesa Ekumenicznego Stowarzyszenia Chrześcijan w Republice Czeskiej.

 

Audycję można już znaleźć w archiwum Czeskiego Radia:


Zapraszam do posłuchania!

ks. Janusz

jak

jak

Leave a Reply