Z okazji Święta Zmarłych Stowarzyszenie OLZA PRO oraz Parafia Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A. W. w Karwinie Frysztacie zorganizowały uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na starym cmentarzu ewangelickim w Karwinie Meksyku. Uroczystość miała miejsce w sobotę 30. 10. 2021 r.

Chciałoby się powiedzieć: nareszcie! Wspomniana tablica jest bowiem rekonstrukcją tej historycznej, która znajdowała się na budynku kaplicy cmentarnej, którą znamy tylko z zachowanych fotografii. Dodatkowo na terenie cmentarza pojawi się niebawem tablica z informacją w języku czeskim, polskim i angielskim o tym niezwykłym i wyjątkowym miejscu.

Rekonstrukcji tablicy historycznej oraz zaprojektowania tablicy informacyjnej dokonano z inicjatywy Stowarzyszenia OLZA PRO, dzięki środkom pozyskanym z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, przy wsparciu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Centrum Polskiego Kongresu Polaków w RC.

Uroczystość stała się zarazem uhonorowaniem grona pasjonatów (w tym miłośników lokalnej historii i wolontariuszy), którzy od czterech lat opiekują się terenem zapomnianego niegdyś cmentarza.

jak

jak

Leave a Reply