– Opór stawiany ekumenizmowi jest oporem stawianym Duchowi Świętemu. To nie ekumenizm jest herezją, ale jego odrzucenie nią jest…

– powiedział abp Alfons Nossol podczas nabożeństwa Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Kamieniu Śląskim. Rzymskokatolicki hierarcha został uhonorowany nagrodą Polskiej Rady Ekumenicznej.

Nabożeństwo odbyło się 20 stycznia w kaplicy sanatoryjnej św. Sebastiana w Kamieniu Śląskim. Wzięli w nim udział m.in. abp Alfons Nossol (emerytowany biskup rzymskokatolickiej diecezji opolskiej), bp Jerzy Samiec (zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej), ks. Zygfryd Glaeser (rzymskokatolicki profesor teologii z Uniwersytetu Opolskiego), ks. Wojciech Pracki (proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Opolu), pastor Mariusz Muszczyński (Zbór Zielonoświątkowy „Ostoja” w Opolu).

Kazanie wygłosił abp Alfons Nossol. Przypomniał, że Jan Paweł II określił ekumenizm jako imperatyw chrześcijańskiego sumienia. – Bez tego imperatywu nie sposób dziś być w pełni wymiarowym chrześcijaninem – mówił kaznodzieja.

Nagroda dla abp. Alfonsa Nossola

Podczas nabożeństwa bp Jerzy Samiec wręczył abp. Alfonsowi Nossolowi nagrodę Polskiej Rady Ekumenicznej. Rzymskokatolicki hierarcha jest od kilkudziesięciu lat zaangażowany w ruch ekumeniczny. Uczestniczył w dialogu ekumenicznym zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Kierował Instytutem Ekumenicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Radą Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. Współprzewodniczył Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. Był członkiem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Uczestniczył w dialogu katolicko-prawosławnym i katolicko-luterańskim na poziomie międzynarodowym.

– To pod księdza arcybiskupa wpływem następcy duchowni rozumieją, co to znaczy ekumenizm – podkreślił bp Samiec wręczając laureatowi statuetkę zaprojektowaną specjalnie na tę okazję. – Chcę osobiście, ale też w imieniu wszystkich Kościołów Polskiej Rady Ekumenicznej podziękować za świadectwo wiary, jakie ksiądz arcybiskup dawał, za to, że możemy mówić nie tylko „księże arcybiskupie”, ale „bracie w Chrystusie”. Dziękujemy za tę miłość, której przez twoje działanie doświadczaliśmy – powiedział prezes PRE.

Laudacja dla abp. A. Nossola

Nagroda dla bp. Zdzisława Trandy

Podczas nabożeństwa Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Warszawie wręczono nagrodę Polskiej Rady Ekumenicznej bp. Zdzisławowi Trandzie z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Nabożeństwo odbyło się 22 stycznia w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy w Warszawie. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich.

„Konsekwencję w dbałości o dobre relacje ekumeniczne widać w całym życiu ks. Zdzisława Trandy. Sprawie jedności chrześcijan poświęcił wiele lat, począwszy od pracy w parafii zelowskiej, poprzez służbę biskupią i prezesurę w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Ta postawa wobec wierzących inaczej kształtowała się przez lata i wynika z refleksji nad Słowem Bożym oraz dobrego osadzenia we własnej tradycji wyznaniowej” – czytamy w laudacji dla laureata.

Ten emerytowany duchowny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego był i jest zaangażowany w ruch ekumeniczny zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Inicjatywy ekumeniczne podejmował w Zelowie, gdzie był proboszczem. Już wtedy brał też udział w pracach Polskiej Rady Ekumenicznej. Swoje zaangażowanie ekumeniczne kontynuował, gdy został biskupem Kościoła. W latach 1990–1993 był prezesem PRE, zaś w latach 1997–2005 przewodniczył Komitetowi Krajowemu Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Brał udział w wielu międzynarodowych spotkaniach ekumenicznych, m.in. w VII Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady Kościołów w Canberrze (1991), a także w kilku zgromadzeniach ogólnych Konferencji Kościołów Europejskich.

Laudacja dla bp. Z. Trandy

Źródło: Polska Rada Ekumeniczna, ekumenia.pl

jak

jak

Leave a Reply