Synod Českobratrské církve evangelické při svém zasedání v pražském Komunitním centru Matky Terezy zvolil dne 21. 5. 2021 novou synodní radu – šestičlenný správní orgán církve, v jehož čele stojí synodní senior či seniorka z řad duchovních a synodní kurátor nebo kurátorka z řad věřících laiků.

Stávající synodní senior Daniel Ženatý, který je také předsedou Ekumenické rady církví, funkci neobhajoval. Na základě hlasování členů synodní rady jej koncem listopadu vystřídá Pavel Pokorný – jeho dosavadní první náměstek a farář v Praze-Střešovicích. Synodním kurátorem byl zvolen Jiří Schneider. Prvním náměstkem synodního seniora byl zvolen Ondřej Titěra, farář v Jablonci nad Nisou, druhým náměstkem synodního seniora Roman Mazur, senior Pražského seniorátu a farář v Praze-Libni. První náměstkyní synodního kurátora byla zvolena Simona Kopecká, druhou náměstkyní synodního kurátora Jana Šarounová.

Nově zvolený synodní senior ČCE Pavel Pokorný (1960) slouží ve sboru v Praze-Střešovicích od roku 2000. Jeho předchozím působištěm byl Trutnov (1987-1999), kam nastoupil po studiích a po základní vojenské službě. Při svém ročním pobytu ve státě Texas (USA) se vzdělával v pastoraci, teoreticky i prakticky: významnou součástí jeho studia byla pastorační, kaplanská praxe v nemocnici. Pak se doma věnoval nemocničnímu kaplanství, byl předsedou komise ERC pro duchovní službu ve zdravotnických zařízeních. Šest let sloužil jako nemocniční kaplan v pražské nemocnici v Motole, pak dalších šest let byl kaplanem mobilního hospice Cesty domů. S ženou Danielou má tři syny a dceru, je už i dědečkem.

Farář Pavel Pokorný byl před několika lety naším hostem ve sboru v Havířově-Suché a kazatelem na památce posvěcení kostela (spolupracovali jsme v té době v rámci komise ERC, kde jsem byl jeho zástupcem).

„Chtěl bych se zaměřit na to podstatné – víru, naději, lásku – co dostáváme darem a na otevřenost vůči Božím darům a s ní spojenou svobodu od lpění na vlastních představách“, říká Pavel Pokorný a dodává: „Důležitá je pro mě inspirace z evangelických zdrojů: zaujetí pro Písmo svaté, důraz na osobní a rodinnou zbožnost, společný zpěv, prožitek prostých bohoslužeb, kvalitní vzdělání, účelné i krásné nakládání s omezenými prostředky a život v naději a radosti ze svobody.“

Pavel Pokorný s manželkou a vnukem

Synodní kurátor Jiří Schneider (1963) je konzultantem v oblasti mezinárodních vztahů a ke svým plánům říká: „Toužím po tom, aby evangelická církev byla otevřeným, putujícím a hledajícím společenstvím, v němž se kloubí úcta k dědictví předků s odhodláním ke změnám zaběhaných pořádků (reformaci), vyhlížení nápravy věcí lidských a odvaha k novým krokům.“

Šestileté období působení nové synodní rady začne 22. listopadu 2021.

Zdroje: facebook.com/ecirkev, e-cirkev.cz, ceskybratr.cz, proglas.cz

Úvodní foto: Zleva Jiří Schneider, Roman Mazur, Jana Šarounová, Pavel Pokorný, Simona Kopecká, Ondřej Titěra. Zdroj: facebook.com/ecirkev

jak

jak