Jménem české ekumeny se biskup naší církve Tomáš Tyrlík zúčastnil dne 21. května 2021 slavnosti uvedení do úřadu nové superintendentky Evangelické církve metodistické Ivany Procházkové. Bohoslužba u příležitosti jejího pověření úřadem a rozloučení se s bývalým superintendentem Petrem Procházkou se konala v modlitebně Evangelické církve metodistické na Ječné ul. v Praze a byla přesunuta z původně plánovaného termínu v lednu 2021.

Ivana Procházková se narodila 25. 1. 1971 v Brně. V Brně vystudovala gymnázium a na Filozofické fakultě hudební vědu a estetiku. Krátce učila hudbu na školách v Brně a v Praze. V roce 1994 nastoupila na Evangelickou teologickou fakultu v Praze. V roce 1997 se vdala, její muž Petr plnil doposud funkci superintendenta v české části Evangelické církve metodistické. Mají spolu tři děti.

Ivana Procházková je doktorkou teologie (specializace: starozákonní teologie) a působila jako farářka ve farnosti Plzeň 1 (1999-2004), pak Plzeň 3 (2010) a následně ve farnosti Praha 2 (2012-2017). V rámci Institutu vzdělávání měla od roku 2010 na starosti další vzdělávání laiků a kazatelů. Je první ženou v úřadu superintendenta.

V čele Evangelické církve metodistické stojí od roku 2005 její biskup Patrick Streiff. Jeho diecéze zahrnuje dvanáct zemí Evropy (Albánie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Francie, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Srbsko, Slovensko, Švýcarsko) a dvě země v Africe (Alžírsko, Tunisko).

Evangelická církev metodistická je světovou církví, která vzešla z probuzeneckého hnutí 18. století uvnitř tehdy již reformací zasažené Anglikánské církve. Jejím zakladatelem byl anglikánský duchovní John Wesley (1703–1791). Metodismus v Česku vznikl působením česky mluvících misionářů metodistické církve z Texasu. Kazatelé byli motivováni myšlenkou, že metodismus vděčí právě českým zemím jako kolébce Jednoty bratrské za to, že John Wesley uvěřil působením ochranovských misionářů, a že by těmto zemím měli splatit svůj dluh. Wesley několikrát navštívil Ochranov (Herrnhut), kde slyšel kázat misionáře a kazatele Kristiána Davida, rodáka z Ženklavy u Nového Jičína, jenž jej tak nadchl svými kázáními, že si je Wesley podrobně opisoval do svého deníku. V roce 1921 vznikly první sbory církve metodistické v Československu; předtím roku 1920 probíhala stanová evangelizační shromáždění.

Po listopadu 1989 došlo postupně k rozvoji sborů, někde také k založení kazatelských stanic či osamostatnění dalších sborů. V současné době se obnovená charita církve věnuje zejména práci s mládeží, provozuje azylové domy pro bezdomovce, pro matky s dětmi, nízkoprahová zařízení atd.

jak

jak

Leave a Reply