W archiwum Czeskiego Radia można już znaleźć wczorajszy odcinek audycji ekumenicznej „Głos Chrześcijan”, w którym moimi gośćmi byli ks. Ewa Jelinek ze zboru Kościoła Czeskobraterskiego w Ostrawie, pan Stanisław Kołek ze Stowarzyszenia OLZA PRO, które troszczy się o miejsca pamięci na naszym terenie, zaś życzeniami na Nowy Rok podzielił się z nami i błogosławieństwa udzielił biskup Tomáš Tyrlík, prezes Ekumenicznej Rady Kościołów w RC.

Do miłego posłuchania!

jak

jak