V 8. neděli po Trojici svaté dne 2. srpna 2020 se v rámci slavnostní bohoslužby u příležitosti 95. výročí posvěcení kostela v Havířově-Suché konalo sborové shromáždění, které se kvůli pandemii koronaviru Covid-19 nemohlo konat v řádném termínu.

Oproti podpisu na prezenční listině byl každému členu, který dosáhl 18 let předán hlasovací lístek k volbám sborového pastora. Počet přítomných oprávněných voličů: 44.

Úřední část se konala po kázání, které pronesl důstojný host, biskup SCEAV Mgr. Tomáš Tyrlík. Předsedou sborového shromáždění byl zvolen dosavadní pastor sboru Mgr. Janusz Kożusznik. Volbu pastora z pověření církevní rady řídil biskup Tomáš Tyrlík v čele pětičlenné volební komise. Členové volební komise zvolili jednomyslně předsedou volební komise biskupa Tomáše Tyrlíka. Předseda volební komise představil kandidáta na sborového pastora. Poté byly podány voličům následující potřebné informace ohledně způsobu a průběhu voleb. Volba se konala tajně dle § 6, odst. 3 JVŘ SCEAV. Do hlasovacích schránek bylo odevzdáno 44 hlasovacích lístků, všechny hlasy byly platné.

Zatímco volební komise sčítala hlasy, sborové shromáždění přijalo výroční zprávu ze života farního sboru, finanční zprávu a zprávu revizní komise.

Počtem všech odevzdaných hlasů byl pastorem na období 2020-2030 jednomyslně zvolen Mgr. Janusz Kożusznik.

Přítomní pak po zpovědi měli možnost přistoupit ke Stolu Páně. Na závěr bohoslužby zakončené požehnáním a hymnou církve „Grodem mocnym“ všichni účastníci obdrželi balík s koláči a záložkou s biblickým veršem vydanou k 95. výročí posvěcení kostela.

jak

jak